ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

Tasi-Császár Viktória EV. elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a személyes adatok megőrzését, védelmét.

A www.vikiszepsegmuhelye.hu weboldalakon, a vásárlás során Ön adatokat ad meg, melyek

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv."),

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: "GDPR"),

A Tasi-Császár Viktória EV.a személyes adatok kezelése során tiszteletben tartja az adatvédelem elveit. Ennek megfelelően biztosítja, hogy

I. ADATKEZELŐ

Továbbiakban: Adatkezelő

Neve: Császár Viktória

Cím: 8622,Szántód,Ady Endre utca 9.

Cégjegyzékszám: 55468787-1-34

Adatkezelő képviselője: Császár Viktória

Adatvédelmi felelős elérhetősége: info@vikiszepsegmuhelye.hu

Adatvédelmi tájékoztató elérhetősége: http://vikiszepsegmuhelye.hu/adatkezeles

A jelen tájékoztató az Adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU.) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) ás a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Az Adatkezelő - szerepek és felelősségek

Az Adatkezelő tájékoztatják az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén felek egymással megállapodásban rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint az érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:

Tasi-Császár Viktória EV.az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el: Kapcsolattartás saját szerződött partnereivel, ezen felül az GDPR rendelettel kapcsolatos érintetti jogok tekintetében kérések és bejelentések kezelése, valamint az adatkezelési incidenssekkel kapcsolatos feladatok ellátása.

I. ÉRINTETTEK KÖRE

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

II. ADATKEZELÉS CÉLJAI

1. Regisztráció a honlapon

Online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számvitelikötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás.

Kezelt adatok köre:

Végfelhasználói regisztráció:

kötelező: vezetéknév, keresztnév, név, felhasználónév, jelszó

nem kötelező: telefonszám, mobilszám

Számlázási adatok:

kötelező: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, pontos cím, ország, irányítószám, helység, adószám

Szállítási adatok:

kötelező: szállítási név, telefonszám, ország, irányítószám, helység, pontos cím, e-mail cím

nem kötelező: adószám

2. Kereskedelem szolgáltatás nyújtása a természetes és jogi személyek számára

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) (pl. árubeérkezés, kiszállítás, stb.) eljuttatása.

A kezelt adatok köre: Név, Állandó lakcím, Szállítási cím, Email cím, Telefonszám, cég esetén cégadatok

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés.

3. Kereskedelem és Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítóikkal és Gyártókkal

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) (pl árubeérkezés, kiszállítás, stb) eljuttatása. Termék, szolgáltatás beszerzése beszállítótól.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

4. Garanciális, garnancián túli Szervíz szolgáltatás nyújtása

Szerviz szolgáltatás, ügyfelek azonosítása kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) küldése, kapcsolattartói adatok kezelése. Vevői eszközökön tárolt adato kezelése. Munkalap kezelés. Szerződött szerviz partnerekkel történő szerviz, DOA, RMA ügyintézés.

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Közös adatkezelők a Számv. tv. alapján kötelesek megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.

A kezelt adatok köre: Név, cím, pontos cím, email cím, telefonszám, garanciajegy

Adatkezelés jogalapja: Szerződés.

5. Áruházak, Gyártók, kiskereskedők által leadott szerviz igények kezelése

A gyártó, kiskereskedő, vagy áruház által megadott adatok és a szervizhez kapcsolódó dokumentumok kezelése.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, cégadatok, kapcsolattartó adatai, garanciajegy

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törlik. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törlik.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a gyártók által megadott feltételrendszer szerint kezelni és továbbadni a szerviz szolgáltatást igénybe vevő adatait.

6. Facebook oldalon megadott személyes adatok

Kommentek és üzenetek a Tasi-Császár Viktória EV. https://www.facebook.com/vikiszepsegmuhelye oldalon.

Adatkezelési cél: A fogyasztók kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Közös adatkezelőnek a Facebookon keresztül. Az Közös adatkezelők vagy a Közös adatkezelők részére szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges. (A Facebook nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának.)

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatokat az Adatkezelő a kommunikáció időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

7. Szolgáltatás (ok) nyújtása webáruházon keresztül Partnerek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet (ek) küldése, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése. kapcsolattartó és átvevő adatok karbantartása. Visszáru, szerviz igény bejelentése.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, vásárlások, kedvencek, IP, utolsó bejelentkezés dátuma, kosár adatok (csak web).

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törlik. Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás.

8. Ügyintézés garanciális termékekkel kapcsolatban

Garanciális termékek ügyintézése. Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék cseréjével, javítással kapcsolatos adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat.

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Közös adatkezelők a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a közös adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a garanciális ügyintézés során kapcsolatot tartani.

9. Visszáru kezelés

A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése.

A kezelt adatok köre: Név, Cím, Email cím, Telefonszám, számla, cég esetén céges adatok

Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a Közös adatkezelők az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva törli. Ha az adatokat a Közös adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Közös adatkezelők az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés.

10. Bizonylat kezelés bankkártyás fizetéshez

Bankkártya műveletek dokumentum kezelése

Számlák kiállítása, szállítói számlák kezelése, könyvelési előkészítése nyilvántartása, számla és áru átvételének igazolása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, adószám, bankszámlaszám, személy igazolvány szám, aláírás.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség.

11. Panaszok kezelése

Panaszkönyv kezelés, a Közös adatkezelők boltjában, vagy telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím, alírás, cég esetén céges adatok

A panaszkezelési tevékenységek során kezelt adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása az, Info. tv. 5.§ (1) a) pontja, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és a Fgy. tv. 17/A.§ alapján.

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

12. Automata szoftver értékesítés és automata elektronikus értékesítési csatornák használata

A megrendelés és a kapcsolódó adatok, szállítási adatok kezelése az értékesítés során.

A kezelt adatok köre: Név, email cím, cím, telefonszám, cég esetén céges adatok, szállítási adatok, számlázási adatok.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig.

13. Hírlevél szolgáltatás, új termékek és szolgáltatás (ok) hirdetése, termékekről információ nyújtása

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre.

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám, Felhasználó által megadott kiegészítő információk.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta a Közös adatkezelők számára az alábbi adatokat. A Közös adatkezelők jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

14. Tömeges sms szolgáltatás nyújtása -termékekről, akcióról tájékoztatás nyújtása

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre.

A kezelt adatok köre: Név, mobil telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta a Közös adatkezelők számára az alábbi adatokat. A Közös adatkezelők jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

15. Reklám (direct marketing) tevékenység telefonos megkeresés módszerével

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre.

A kezelt adatok köre: Név, mobil telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta a Közös adatkezelők számára az alábbi adatokat. A Közös adatkezelők jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

16. Megrendelések átvétele/átadása

Az áru kiadása vagy átvétele során az áru átvevőjének/átadójának adatai rögzítésre kerülnek a kiadási bizonylaton vagy az ügyviteli rendszerben. Az adatellenőrzés során a Közös adatkezelők ellenőrizhetik az áru átvevőjének vagy beszállítójának személyazonosság.

A kezelt adatok köre: Név, Fényképes Igazolvány száma, Aláírás.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - a Közös adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig

17. Nyereményjátékra való regisztráció

A Közös adatkezelők szervezésében vagy a Közös adatkezelők általi lebonyolított, a nyereményjátékra regisztrált, természetes személyek adatai.

A kezelt adatok köre: Név, felhasználónév, felhasználó elérhetősége, Informatikai naplófájl

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

18. Szerződött partner nevében végzett raktározási és szállítmányozási szolgáltatás

A kezelt adatok köre: Név, cím, Email cím, Telefonszám

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig.

19. Egyedi adatkezelési feladatok ellátása szoftvertámogatás során

Megrendelő által rögzített adatok lekérdezése, csoportosítása, módosítása új paraméterek mentén adatcsoportok létrehozása, bele értve adatbázison végrehajtott műveleteket, adatexportálást, lekérdezést, törlést is.

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

Adatkezelés tervezett határideje: A szoftver támogatási szolgáltatás során alkalomszerűen.

20. Szoftvermegoldások tesztelés

Tesztrendszerben a felhasználói jogok és a Megrendelő által biztosított tesztadatok kezelése, hibakeresés.

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig.

21. Egyedi szoftver fejlesztési megoldások támogatása, üzemeltetése, support tevékenység

Helyszíni és távoli, rendszerfelügyelet és hibajavítása, felhasználói jogok beállítása, módosítása, törlése, Support szolgáltatás igény bejelentők nyilvántartása és egyéb műszaki segítségnyújtás.

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

22. Speciális kereskedelmi kondíciók nyilvántartása

Projekt és tender ajánlatokhoz gyártói jóváhagyás kérése

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai, rögzített személyes adatok, cég esetén céges adatok

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése.

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig.

23. Jogi kötelezettség vállalások nyilvántartása

Engedményezési szerződés, Készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása.

Adatok forrása: A Szerződött partnerek cégjegyzésre jogosultjai és a kapcsolattartói.

A kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail, Beosztás, Aláírás.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kezességet vállaló és a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

24. Szolgáltatás (ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára.

A kezelt adatok köre: e-mail, név.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Közös adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés.

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. A Közös adatkezelők jelen tájékozgatóban tájékoztatják az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: A Közös adatkezelők más adatkezelési célból jogosan kezelték az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.

III. ADATFELDOLGOZÁS

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységről

A Közös adatkezelők jogosultak -az Érintettek tájékoztatása mellett- egyes adatkezelési műveletek végrehajtásával Adatfeldolgozót megbízni. A Közös adatkezelők felelnek az adatkezelési műveletekre vonatkozó utastások jogszerűségéért. Az Adatfeldolgozók pedig felelősséggel tartoznak az Adatkezelők jogszerű utasításainak megfelelni, valamint az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek betartására.

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. A Közös adatkezelők ellenőrzik az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak a Közös adatkezelőkelőzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

1. A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Irodaelektronika Bt.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Telefonszám: 06706707831 Email cím:info@webajanlat.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a személyes adatok tárolását végzi.

Az adatfeldolgozó megnevezése: Ezit Kft. Webtárhely és Szerver Szolgáltató

Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 0617004030 E-mail cím: info@ezit.hu

Az adatfeldolgozó az Adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján, a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

2. Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó a Közös adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

3. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszer megnevezése: Webgalamb Hírlevél és E-mail marketing Szoftver

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 30 555-1100

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@ens.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

4. Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Stádium Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 301-0912

Az adatfeldolgozó e-mail címe: stadiumbp@stadium.hu

Az Adatfeldolgozó a Közös adatkezelőkkel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

5. Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

A számlázóprogramot üzemeltető cég megnevezése: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

A számlázóprogramot üzemeltető cég székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

A számlázóprogramot üzemeltető cég telefonszáma: +36 (1) 428-5100 A számlázóprogramot üzemeltető cég e-mail címe: ki.szszf@nav.gov.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

IV. ADATTOVÁBBÍTÁS

A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló által megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Online Comparison Shopping Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének az Online Comparison Shopping KFT minősül.

V. PROFILALKOTÁS

A Közös adatkezelők hozzájárulás alapján profilalkotást végeznek annak érdekében, hogy az igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el, e-mailben, vagy a weboldalon jelenítheti meg. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.

VI. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK

Az adatokhoz a Közös adatkezelők marketing területtel foglalkozó munkatársai, illetve ezen Tájékoztató kivonatban megnevezett további adatfeldolgozók férhetnek hozzá, feladataik ellátása érdekében. Így például a Közös adatkezelők rendszergazdája és a jelen tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók az ügykezelés, adatfeldolgozás érdekében megismerheti a személyes adatokat.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland),

A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületeken, az azokhoz történő külön és kifejezetten hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics és a Google Adwords a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A többi kezelt cookie az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. A weboldalon biztosított külön hozzájárulás megadásával a felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A fenti szolgáltatók ezeket az információkat az online felületek érintett személy által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használják.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGORVOLSATI LEHETŐSÉGEI

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint a Közös adatkezelők Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet a Közös adatkezelők egyébként is kezel Önről), valamint a Közös adatkezelők email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük, adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolják meg a Közös adatkezelők.

A hozzájárulás visszavonásának jogai

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük, azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy a Közös adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Közös Adatkezelők méltányos költségtérítést számolhatnak fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Közös Adatkezelők úgy biztosítják, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatják el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Közös Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Közös Adatkezelők az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatják Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Közös Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha a Közös Adatkezelők bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Közös adatkezelők a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Közös Adatkezelőket, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Közös Adatkezelők kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a közös adatkezelők részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhetsz arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelem ért vagy annak közvetlen veszélye fennáll; illetve

Az érintett a jogainak megsértése esetén a Közös adatkezelők ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Közös adatkezelők kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

VIII. LINKEK KÖZÖSSÉGI MÉDIA SZOLGÁLTATÓKHOZ, KÖZÖSSÉGI MÉDIA BÖNGÉSZŐ BŐVÍTMÉNYEKHEZ

A Közös adatkezelők https://biztonsagabc.hu/ weblapja a Facebookra, a YouTube-ra és a g+ oldalra irányító egyszerű linkeket tartalmaznak. Ilyen esetben kizárólag akkor kerül sor adatok továbbítására az említett közösségi média-üzemeltetőkhöz, amikor az adott ikonra (pl. a Facebook esetében az "f" ikonra) kattint. Amikor rákattint az adott ikonra, az adott közösségi média-üzemeltető oldala felugró ablak formájában nyílik meg. Ezeken az oldalakon az adott közösségi média-üzemeltető szabályzatának megfelelően a termékeinkkel kapcsolatos információkat tehetsz közzé.

IX. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Közös Adatkezelők kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

A Közös Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

A Közös adatkezelők megtesznek minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Közös adatkezelők az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve a Közös adatkezelők megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

X. AZ ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Közös adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) a Közös adatkezelők megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtottak végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) a Közös adatkezelők az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tettek, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A fentiekben a felvételek felhasználása tekintetében rögzített jogosultságokon túlmenően az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés kapcsán:

A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a Közös adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

A Közös Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Közös Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Közös adatkezelők széles körben használt elektronikus formátumban bocsátják rendelkezésre, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A fentiek szerinti jogok a fenti I. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolhatók.

XII. GYERMEKEKKEL ÉS HARMADIK SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK

16 éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülői felügyeletet gyakorló személytől ehhez engedélyt kértek. A személyes adatoknak a Közös adatkezelők rendelkezésére bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles vagy az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy - például fogyasztó - akinek a nevében eljársz) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles vagy mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a Közös Adatkezelők Önnel személyes kapcsolatba nem kerülnek, így a jelen pontnak való megfelelést köteles vagy biztosítani, és a Közös adatkezelők ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Közös Adatkezelők mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például fogyasztó - nevében jársz el, jogosultak vagyunk kérni a Ön meghatalmazásodat és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

A Közös adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy töröljön minden olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. A Közös adatkezelők biztosítják, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem kerül továbbításra, sem a Közös adatkezelők által felhasználásra. Kérjük, hogy a 13 pontban meghatározott elérhetőségeinken haladéktalanul közöld velünk, ha tudomásodra jut, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátottak a Közös adatkezelők rendelkezésre személyes adatot.

XIII. SÜTIK (COOKIE) KEZELÉSE

A Tasi-Császár Viktória EV.weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

A süti (cookie) fogalma

A cookie (magyarul "süti") egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Mi célból használ sütiket a Közös Adatkezelők?

1. Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése.

2. Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számottartó tartalmak megismerésének érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Google Adwords A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhet el https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztat a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies

A használt sütikkel kapcsolatos adatvédelmi információkat az alábbi táblázatok foglalják össze:

3. Alapműködést biztosító sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés céja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Jogos érdek

A honlap megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik:látogatói munkamenet végéig,

Használatot elősegítő sütik: 1évig

AVChatUserId

JOURNEY_CREDITCARD

chatUserId

JOURNEY_PERSONALLOAN

JOURNEY_VHK

JSESSIONID

portal_referer

gdpr_level

portal-netbank-login-account

portal-netbank-login-account- additional

portal-netbank-login-identifier

portal-netbank-login-identifier- additional

portal-netbank-login-validated

portal-netbank-login-visited

portal-netbank-panel-type

portal-netbank-seen-notifications

4. Célzó-és hirdetési sütik

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés céja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Az Ön hozzájárulása

Releváns hirdetések megjelenítése azonosító létrehozása és tárolása

Sütitől függően:

90 napig,

18 hónapig

vagy 1 évig

DoubleClick Floodlight kód

portalId

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolni a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Edge

Safari

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint személyesen a Tasi-Császár Viktória EV.székhelyén, (8622 Szántód Ady Endre utca 9.) vagy írásban postai úton (Tasi-Császár Viktória 8622 Szántód,Ady Endre utca 9., telefonon 06-20 / 852 - 5830) vagy e-mailben ( info@biztonsagabc.hu) kérelmezheti a Viki Szépségműhelye-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az előzőekben megadott elérhetőségeken.Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is(http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az Adatkezelőkkel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.

Legutolsó adatvédelmi módosítás időpontja: 2021.04.28

Módosított adatvédelmi tájékoztató megnevezése: Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató - Tasi-Császár Viktória EV. 1.2.

Viki Szépségműhelye

Tasi-Császár Viktória
holisztikus szemléletű kozmetikus, üzletvezető
Cím: Szántód, Ady Endre utca 9.
Nyitvatartás: Bejelentkezés alapján
Időpontért hívj fel: 06-20/85-25-591, vagy foglald le a helyed messengeren
( Az élménykezelések alatt le van némítva a telefonom, hogy ne zavarjon a pihenésben, ezért nem mindig tudom azonnal felvenni a hívásodat. de amint tudlak, visszahívlak!)

E-mail: info@vikiszepsegmuhelye.hu

Ingyenes parkolás közvetlenül a Szépségműhely kerítésének V betűje előtt.

Mielőtt bejelentkezel, kérlek, olvasd el Viki Szépségműhelyének útmutatóját!

Hírlevél

Ugye nem akarsz lemaradni a legfrissebb akciókról,újdonságokról,szépségtippekről?
Iratkozz fel hírlevelemre és mindenről tudni fogsz! Az adatvédelmi tájékoztatómat itt láthatod.

Viki szépségműhelyének útmutatója ...

1. HOGYAN TALÁLSZ IDE?

Viki Szépségműhelye Szántód központtól (Spartól) kb. 500 méterre található Kőröshegy irányában, a Szántódi útról bekanyarodva, (balra a buszmegálló utáni kis utca) az Ady Endre utcába, a 9-es házszám alatt. És, hogy még könnyeben megtalálj, a google térképén is fent vagyok és reklámtáblát is tettünk ki.. plussz a weboldalamon a kapcsolat menüpont alatt útvonaltervezőt is betettünk, aminek segítségével biztosan nem tévedsz el! :)
Tipp:az időpontod előtt már 1 órával előbb nézd meg az útvonaltervet, hogy időben és nyugodtan megérkezhess az élménykezelésedre és ne legyél befeszülve attól, hogy eltévedsz!

2. HOL TUDSZ PARKOLNI?

Ingyenesen tudsz parkolni közvetlenül Viki Szépségműhelyének kerítése előtt, amin a logóm van kivágva! A kiskapu elé is nyugodtan belóghat az autód, mert ott csak Te fogsz bejönni!
Kérlek, hogy 2 helyből csak 1-et foglalj, mert az egyik hely az anyósomé és a szomszéd előtt se tedd le az autódat, mert akkor ő sem tud majd leparkolni.. és nem szeretnék konfrontálódni vele! Köszönöm!

3.A MEGBESZÉLT IDŐPONT ELŐTT MENNYIVEL ÉRDEMES MEGÉRKEZNED?

Mivel a Szépségműhelyemben nincs váróterem, így kérlek a megbeszélt időpontod előtt maximum 5 perccel előbb érkezz!

4. MENNYIRE KELL ÁTÖLTÖZNÖD AZ ÉLMÉNYKEZELÉSEKHEZ?

A cipődet minden esetben kérem szépen, hogy vedd le a bejáratnál, amit a kerek kispuff mellé tudsz lerakni, a kabátodat a fogason fogom elhelyezni és az élménykezelés típusától függően kell átöltöznöd! Mindig tiszta és frissen vasalt vendégruhát készítek ki neked! De ne aggódj, mindent szépen elmondok, megmutatok!
Utcai cipőben kérlek ne gyere be fizetéskor sem a pultig!
Az ékszereket kérlek vedd le magadról (nyaklánc, nagy fülbevaló).. és mivel megmasszírozom a kezeidet is, a gyűrüket,karláncot is tedd a kisasztalra!
Sminket sem érdemes feltenned az élménykezelésed előtt, mert annak lemosása több időt vesz igénybe, így kevesebb idő jut a masszázsra!

5. KÉRHETSZ-E KÁVÉT VAGY TEÁT?

Természetesen! Sőt!
Ez is az „élményszeánszom” egyik kedvenc része, amikor az élménykezelés egy adott pillanatában megkínállak az aktuális hangulatodnak legmegfelelőbb különlegesen finom teával és/vagy az élménykezelésed után kávéval!

x

6. IDŐPONT FOGLALÁSA SZÉPSÉGKEZELÉSRE!

Mivel számodra is maximális odafigyelést, törődést és nyugalmat szeretnék biztosítani, csak bejelentkezés alapján dolgozom. Ahhoz, hogy az időpontodat garantálni tudjam, kérlek, ennek érdekében előre foglald le a számodra megfelelő időpontot, legalább 2-3 héttel előbb, ugyanis 1 nap csak 3 vendéget fogadok, így nagyon gyorsan fogynak a szabad helyek!
Időpontért Hívj fel a 06-20/85-25-591-es telefonszámon vagy írj SMS-t vagy Messenger üzenetet!
Személyesen ne gyere el időpontot foglalni, ugyanis, ha élménykezelek, akkor nem hagyom ott a vendéget magára, nem hagyom félbe a kezelését!
Mivel a nálam töltött időd a szépülésedről és relaxálásodról szól, a telefonom le van némítva, így sokszor nem tudom felvenni munka közben, nem tudok azonnal válaszolni az üzenetekre, de amint szabad vagyok, keresni foglak!
Hétfőtől-vasárnapig 0-24 óráig szívesen fogadom a bejelentkezésedet!
Telefonon vagy Messengeren bármikor kérhetsz időpontot, de azt kérlek vedd figyelembe, hogy, ha este 18 óra után hívsz vagy írsz, arra csak másnap reggel 9:30 órától fogok tudni válaszolni! Ha pedig hétvégén írsz rám, akkor arra hétfőn 9:30-kor fogok tudni leghamarabb reagálni! Köszönöm!

7. MIK AZ IDŐPONT LEMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI ÉS KÉRÉSEI?

Bármikor megtörténhet, hogy egy előre nem látható okból nem tudsz eljönni a megbeszélt időpontra. Ilyenkor, ha a kezelés időpontját módosítani vagy törölni szeretnéd, azt legkésőbb a lefoglalt időpont előtt 24 órával tedd meg kérlek, így nekem is marad annyi időm, hogy ezt az időpontot másnak odaadhassam.
Ha nem jelzel és/vagy nem jelensz meg, bánatpénzt számolok fel, mert ez számomra pénzkiesés és nekem is vannak súlyos anyagi kötelező kiadásaim.
A kezelés napján való lemondás esetén és lemondàs nélkül is a kért szolgáltatás 100%-át számolom fel, amit 24 órán belül kell megtéríteni személyesen, Viki Szépségműhelyében vagy átutalással!
Amennyiben lefoglalsz egy élménykezelést gyantázással, de időközben leborotváltad magad, akkor annak lemondását is 24 órával előbb tedd meg, ugyanis az Italwax felmelegítése is pénzbe kerül.. plussz azt az időt, amit rád szántam, másnak már nem tudom odaadni! Ha nem mondod le, akkor a lefoglalt kezeléseket, időt, ki kell fizetni! Köszönöm a megértést!
Aki 24 órán belül mondja le az időpontját, annak a következő időpontját csak akkor írom be, ha előre utalja, vagy személyesen kifizeti az árát! Ezzel lesz biztosítva az időpontja.
Ha betegnek érzed magad vagy bármilyen vírusos eredetű elváltozás van a bőrödön –pl. herpesz-, egyeztessünk új időpontot! Én is ügyelek arra, hogy Te ne kapj el semmit a Szépségműhelyemben, kérlek Te se kockáztasd az én vagy a többi Vendég egészségét!

x

8. KÉRLEK MEGÉRKEZÉSEDKOR ÁLLÍTSD ÁT A TELEFONODAT NÉMA VAGY REPÜLŐ ÜZEMMÓDBA!

A rezgő mód nem jó, mert a rezgés éppúgy kizökkent a különleges relaxált állapotból, mint a csengés! A Szépségműhelyem az élménykezelések alatt az ellazulásodról, a harmóniád megteremtéséről is szól, így szeretnélek megkérni, hogy a mobiltelefont néma vagy repülő üzemmódba állítsd át. Tapasztalatból mondom, hogy mindig akkor csörren meg, amikor a legmélyebb relaxációs szinten vagyunk és pillanatok alatt felborítja a szépen felépített munkámat, a te és az én harmóniámat egyaránt!

9. KÉRLEK, MINDIG ÉRKEZZ PONTOSAN!

Késés esetén mindig telefonálj, tájékoztass engem is!
Ha mégis késel, azt az időt a Te programodból kell lecsípnünk, nem játszhatunk a következő vendég idejével! Ebben az esetben természetesen a bejelentett szolgáltatás teljes díja kerül felszámolásra!

10. ÉLMÉNYKEZELÉS ELŐTT ..

.. ne fogyassz alkoholt ,ugyanis ittas állapotban beindul a szervezet méregtelenítése, ami a bőr pórusain keresztül is távozik, így ha ilyen állapotban kezeljük a bőrt, az káros hatású is lehet.
.. ne dohányozz a Szépségműhely előtt, ugyanis a határozat szerint TILOS dohányozni a kozmetika bejáratának 5 méteres területen belül! A cigicsikket pedig kérlek ne dobd el az utcán! Köszönöm!
.. nem ajánlom a koffein tartalmú ital fogyasztását, mert nem fogsz tudni igazán mélyen, pihentetően belazulni!

11. HÁZI KIS KEDVENCEDET ÉS 10 ÉVEN ALULI GYERMEKEDET KÉRLEK NE HOZD EL MAGADDAL!

A szépségkezelések a te pihenésedről, szépülésedről és feltöltődésedről szólnak, így a 10 éven aluli gyermekedet kérlek ne hozd el magaddal!
És bár azt is tudom, hogy a benti kutyusod, cicusod megfelelően ápolt, de egyrészt vannak olyan vendégek, akik allergiásak a szőrükre, másrészt végzek olyan kezeléseket, ahol a maximális higiénia az elvárás a fertőzések elkerülése végett, így kérlek őket se hozd el és természetesen kint a kocsiban se hagyd őket! Köszönöm!

Csak abban az esetben tudok időpontot adni, ha elfogadod és egyetértesz az itt felsoroltakkal és megírod nekem az időpontod foglalásakor messengeren vagy sms-ben, hogy: Elfogadom

Ha az útmutatóban foglaltakhoz én is tartom magam és te is,
akkor meglátod, mindenki jól fogja érezni magát nálam.
Kellemes relaxálást és szépülést kívánok!
Tasi-Császár Viktória
holisztikus szemléletű kozmetikus
Szántód, Ady Endre utca 9.
06-20-85-25-591
www.vikiszepsegmuhelye.hu info@vikiszepsegmuhelye.hu
x